Prevajanje kitajskega jezika | Kitajski jezik 中文 | Tolmačenje kitajščine


Prevajanje kitajskega jezika

Prevajanje kitajskega jezika | Kitajski jezik | Tolmačenje kitajščine

Prevajanje kitajskega jezika v slovenski jezik ali angleški jezik ter obratno. Tolmačenje kitajskega jezika v slovenski jezik in obratno.

Kitajski jezik - pismenke

Prevajanje besedil je proces prenosa pomena iz izvirnega v ciljni jezik, pri čemer gre za prenos jezikovnih in kulturnih značilnosti.

Pomembno je, da se pri samem procesu prevajanja besedil ne izgublja pomen besed, ki je v različnih kulturah drugače obarvan. Pri delu prevajalca je torej ključno zavedanje razlik med izvornim in ciljnim jezikom, saj le tako je prevod razumljiv in ustrezen.

 

Pisno prevajanje


Pri pisnem prevajanju uporabljamo najsodobnejša prevajalska orodja, ki zmanjšujejo možnost človeških napak in s katerimi zagotavljamo kakovost in skladnost prevodov. Poslovna korespondenca v 4 jezikih (kitajščina, slovenščina, angleščina in nemščina).

 

Prevajanje kitajskega jezikaPodročja pisnega prevajanja:

 • prevajanje marketinških besedil
 • prevajanje tehnične dokumentacije
 • prevajanje navodil za uporabo in priročnikov
 • prevajanje spletnih strani
 • prevajanje pravnih dokumentov
 • poslovna korespondenca

 

Konsekutivno tolmačenje


Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač začne prevajati šele takrat, ko govorec neha govoriti. Govornik pove besedilo in nato počaka, da tolmač povedano prevede.

Ker se morajo tolmači za kakovostno storitev dobro pripraviti, potrebujejo o dogodku kar največ pisnih gradiv, kot je program, dnevni red, predstavitev, govor, predavanje…

 

Prevajanje kitajskega jezikaPodročja tolmačenja:

 • tolmačenje na poslovnih sestankih
 • tolmačenje na konferencah in sejmih
 • tolmačenje na službenih poteh
 • tolmačenje pri montaži strojne opreme
 • tolmačenje na neformalnih srečanjih…

 

Zaupnost


 

Zavezani smo poklicni molčečnosti. Zavedamo se, da je zaupnost dokumentov in vsebin na srečanjih za nekatere naše naročnike ključnega pomena, zato posvečamo temu veliko pozornost.

 

 

! Pri prevajanju si lahko pomagate z

Google pravajalnik: https://translate.google.com/?hl=sl


Prevajanje kitajskega jezika

Prevajanje kitajskega jezika v slovenski jezik ali angleški jezik ter obratno. Tolmačenje kitajskega jezika v slovenski jezik in obratno.

Kitajski jezik - pismenke

 

Prevajanje besedil je proces prenosa pomena iz izvirnega v ciljni jezik, pri čemer gre za prenos jezikovnih in kulturnih značilnosti.

Pomembno je, da se pri samem procesu prevajanja besedil ne izgublja pomen besed, ki je v različnih kulturah drugače obarvan.

Pri delu prevajalca je torej ključno zavedanje razlik med izvornim in ciljnim jezikom, saj le tako postane prevod razumljiv in ustrezen.

Pisno prevajanje


Pri pisnem prevajanju uporabljamo najsodobnejša prevajalska orodja, ki zmanjšujejo možnost človeških napak in s katerimi zagotavljamo kakovost in skladnost prevodov. Poslovna korespondenca v 4 jezikih (kitajščina, slovenščina, angleščina in nemščina).

 

Prevajanje kitajskega jezikaPodročja pisnega prevajanja:

 • prevajanje marketinških besedil
 • prevajanje tehnične dokumentacije
 • prevajanje navodil za uporabo in priročnikov
 • prevajanje spletnih strani
 • prevajanje pravnih dokumentov
 • poslovna korespondenca

Konsekutivno tolmačenje


Pri konsekutivnem tolmačenju tolmač začne prevajati šele takrat, ko govorec neha govoriti. Govornik pove besedilo in nato počaka, da tolmač povedano prevede.

Ker se morajo tolmači za kakovostno storitev dobro pripraviti, potrebujejo o dogodku kar največ pisnih gradiv, kot je program, dnevni red, predstavitev, govor, predavanje…

Prevajanje kitajskega jezikaPodročja tolmačenja:

 • tolmačenje na poslovnih sestankih
 • tolmačenje na konferencah in sejmih
 • tolmačenje na službenih poteh
 • tolmačenje pri montaži strojne opreme
 • tolmačenje na neformalnih srečanjih…

Zaupnost


Zavezani smo poklicni molčečnosti. Zavedamo se, da je zaupnost dokumentov in vsebin na srečanjih za nekatere naše naročnike ključnega pomena, zato posvečamo temu veliko pozornost.

presledek