Poslovna korespondenca | Administrativna dela | Svetovanje


Administrativna dela

Poslovna korespondenca | Administrativna dela | Svetovanje

Poslovna korespondenca v 4 jezikih

Kitajščina, slovenščina, angleščina in nemščina.


 • Sestavljanje in pisanje dopisov, ponudb in povpraševanja
 • Organizacija in vodenje delovnih procesov v podjetju
 • Zbiranje in pregled ponudb
 • Priprava ponudb
 • Kadrovska dela (priprava pogodb, prijave in napotitve delavcev na delo v tujino, pridobivanje delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje …)
 • Organizacija poslovnih potovanj, organizacija prevozov in prenočišč v tujini

Administrativna dela

Poslovna korespondenca v 4 jezikih

Kitajščina, slovenščina, angleščina in nemščina.


 • Sestavljanje in pisanje dopisov, ponudb in povpraševanja
 • Organizacija in vodenje delovnih procesov v podjetju
 • Zbiranje in pregled ponudb
 • Priprava ponudb
 • Kadrovska dela (priprava pogodb, prijave in napotitve delavcev na delo v tujino, pridobivanje delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje …)
 • Organizacija poslovnih potovanj, organizacija prevozov in prenočišč v tujini

 Korespondenca (fr. correspondance) so medsebojni pisemski stiki, običajno gre za dvosmerno, formalno ali zasebno komunikacijo na daljavo, ki vključuje pisma, elektronsko pošto, spletne forume, bloge ... Tradicionalno je šlo za izmenjavo pisem, ki so bila napisana na roko ali pa natipkana, danes pa poteka predvsem v elektronski obliki.

https://sl.wikipedia.org/wiki/Korespondenca