Blagovna menjava Slovenije s Kitajsko in covid – 19


Blagovna menjava Slovenije s Kitajsko in covid - 19

Kitajska ena najpomembnejših partneric Slovenije na uvozni strani blagovne menjave

Vrednost uvoza Slovenije iz Kitajske se od leta 2000 vztrajno povečuje in v letu 2019 je bila Kitajska med vsemi državami, iz katerih je Slovenija uvažala, osma najpomembnejša, med državami nečlanicami EU pa druga najpomembnejša trgovinska partnerica Slovenije (takoj za Švico).

Podrobnejši pregled trgovanja Slovenije s Kitajsko razkrije, da se je uvoz iz Kitajske od vstopa Slovenije v EU do konca leta 2019 vrednostno povečal kar za sedemkrat; največjo vrednost je dosegel prav v letu 2019, ko je znašal 12,6 % uvoza blaga Slovenije iz držav nečlanic EU.

PREBERITE VEČ


VIR: https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11112/sl-blagovna-menjava-kitajska-covit.pdf